Logo Hajnówka OSIR

HAJNOWSKA DWUNASTKA

ZAPISY do 26 września TUTAJ

    Liczba imprez biegowych w naszym kraju stale wzrasta. Właściwie każdego weekendu zawodnicy stają przed dylematem, w którą stronę Polski się wybrać. Część preferuje start w wielotysięcznym tłumie po terenach zurbanizowanych, gdzie najczęściej biegnie się w upale po rozgrzanym asfalcie czując wyziewy dużego miasta. Wielu jednak coraz częściej wybiera starty w niewielkich, lokalnych biegach organizowanych bez wielkiego rozmachu, za to bardzo dobrze przygotowanych. Biegnąc leśnymi ścieżkami, jesteśmy bliżej natury. Po pokonaniu trasy można odpocząć od dnia codziennego, w przyjaznej atmosferze porozmawiać z przyjaciółmi poznanymi na innych imprezach biegowych, spróbować ciekawych smaków kuchni regionalnej. Takie zawody mogą być wspaniałą wycieczką dla całej rodziny. Idąc w tym kierunku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce przygotował przełajową imprezę biegową, na dystansie 12 km. 

   Tradycyjnie, w pierwszą sobotę października, zapraszamy wszystkich do udziału w ósmej edycji Hajnowskiej Dwunastki! Uczestników zachęcamy do zapisów, od 21 sierpnia do 26 września 2017r. na stronie maratonypolskie.pl.

   Start 7 października 2017r., o godzinie 12.00 z terenu współorganizatora Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne (ul. Celna), po wcześniejszym odebraniu numerów startowych (w godzinach 8.00 – 11.30). Biegacze będą mogli skorzystaćz parkingu oraz szatni w wagonikach kolejki wąskotorowej. Każdy kilometr trasy zostanie oznaczony, a na szóstym kilometrze umiejscowiony będzie punkt odżywczy z wodą. O pomiar czasu zadba firma Pulsar Sport z Zielonej Góry. 

   Zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają imienne, pamiątkowe medale. Najlepsi w poszczególnych kategoriach (za miejsca I-III) zostaną uhonorowani pamiątkowymi, drewnianymi statuetkami, a zwycięzcy w kat. open – pucharami. Przewidziane są również nagrody niespodzianki dla najlepszych 3 drużyn. W trakcie biegu głównego odbędzie się „bieg za żubrem”. Jest to propozycja organizatora dla najmłodszych dzieci z rodzin uczestników.

    Równolegle do imprezy biegowej odbywać się będzie kiermasz rękodzieła ludowego. Po biegu wszyscy zawodnicy będą mogli skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej kąpieli w Parku Wodnym, do którego transport zapewni ZKM Hajnówka.

   Po dekoracji zapraszamy wszystkich uczestników na ognisko integracyjne, podczas którego każdy będzie mógł spróbować pieczonego dzika oraz spędzić miło czas przy muzyce. 

 

Małgorzata Muszkatel

VIII Hajnowska Dwunastka

Puszcza Białowieska 07.10.2017r.

Regulamin

 

I. Cel imprezy:

 • popularyzacja sportu dla wszystkich, jako zdrowego stylu życia,

 • propagowanie biegania jako najprostszej formy ruchu, czynnego wypoczynku rodzinnego oraz formy doskonalenia fizycznego i poprawy stanu zdrowia,

 • promocja regionu Puszczy Białowieskiej i wartości kulturowych Podlasia.

II. Termin i miejsce:

 • start - 07.10.2017r. (sobota) godz. 12ºº ulica Celna, teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne.

 • meta - teren Nadleśnictwa Hajnówka – Kolejki Leśne.

III. Warunki uczestnictwa:

 • w biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 07.10.2017r. ukończyły 18 lat i przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu przełajowym lub złożą podpis potwierdzający zdolność do udziału w biegu,

 • podczas weryfikacji należy posiadać dowód tożsamości.

IV. Trasa biegu:

 • 12 kilometrów leśnymi drogami przez urocze zakątki Puszczy Białowieskiej.

 • na trasie zlokalizowany zostanie jeden punkt odżywczy z wodą.

V. Zgłoszenia:

 • imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl w terminie od 21.08.2017 do 26.09.2017r.

 • drużynowe - udział w drużynie należy zadeklarować w czasie rejestracji, wpisując w odpowiednie pole jednobrzmiącą nazwę drużyny. Warunkiem klasyfikowania jest min. 4 – osobowy skład drużyny, zawierający w tym min. 1 kobietę. Za wynik końcowy uznaje się sumę czasów 4 najlepszych zawodników danej drużyny, w tym 1 kobiety. O zwycięstwie decyduje najniższa łączna suma czasów członków drużyny.

 • nie będą przyjmowane zgłoszenia w dniu biegu!

 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza i wpłacenie opłaty startowej.

 • osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 3 dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

 • Zamiana zawodników na liście startowej możliwa wyłącznie do dnia 26.09.2017r.

VI. Opłata wpisowa:

 • wpłacać na konto organizatora - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce

PKO BP S.A. 23 1020 1332 0000 1102 0270 8360

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Ks. Dziewiatowskiego 2, 17-200 Hajnówka

tel. (0-85) 682 27 76, e-mail: awksentiuk@hajnowka.pl

 • wysokość opłaty - 50,00 zł. 

 • wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

VII. Wydawanie numerów startowych:

 • w dniu zawodów 07.10.2017r. w biurze organizacyjnym biegu (Stacja Kolejki Leśnej, przy ulicy Celnej w Hajnówce - tu zostawiamy samochody) w godzinach 8°° - 11³° - po podpisaniu zgody udziału w Hajnowskiej Dwunastce na własną odpowiedzialność i okazaniu dowodu tożsamości,

 • przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu VIII Hajnowskiej Dwunastki.

VIII. Klasyfikacje:

 • K I 18 - 29 lat, K II 30 - 39 lat, K III 40 - 49 lat, K IV 50 - 59 lat, K V > 59 lat

 • M I 18 - 29 lat, M II 30 - 39 lat, M III 40 - 49 lat, M IV 50 - 59 lat, M V 60 - 69 lat, M VI > 69 lat

 • drużynowa

IX. Nagrody:

 • klasyfikacja generalna wśród kobiet i mężczyzn (miejsca I - IV) pamiątkowe statuetki, zwycięzcy poszczególnych kategorii (miejsca I - III), wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale,

 • nagrody niespodzianki w klasyfikacji drużynowej,

 • wręczenie nagród odbędzie się przy miejscu ogniskowym (obok linii mety) o godz. 15°°.

X. Pozostałe informacje:

 • podczas trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i ubezpieczenie każdego zawodnika.

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe przy ograniczonym ruchu drogowym.

 • uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

 • sprawy sporne rozstrzygają Kierownik Biegu Janusz Ludwiczak i Sędzia Główny Roman Sacharczuk.

 • w trakcie trwania imprezy odbywać się będzie jarmark rzemiosła ludowego oraz występy artystyczne.

 • po starcie głównym odbędzie się „bieg za żubrem” dla najmłodszych dzieci z rodzin uczestników Hajnowskiej Dwunastki.

 • po zakończeniu dekoracji zawodnicy uczestniczą w spotkaniu integracyjnym.

 • opłata za udział osoby towarzyszącej w imprezie integracyjnej wynosi 20 zł (dzieci do 12 roku życia - 10 zł). Wpłaty należy dokonywać łącznie z opłatą wpisową na podane konto.

 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste i sprzęt sportowy podczas trwania zawodów.

 • protesty należy składać drogą mailową w terminie do 48 h po zakończeniu zawodów,

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach reklamowych zdjęć wykonanych podczas trwania imprezy.

 • interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

 

HAJNOWSKA DWUNASTKA 2016

Od wielu lat w naszym mieście organizowane są liczne imprezy promujące zdrowy tryb życia. Z roku na rok Hajnówka coraz bardziej kojarzy się z bieganiem. W maju odbył się znany w całej Polsce, jeden z najpopularniejszych biegów – Półmaraton Hajnowski, w sierpniu Bieg Rodzinny, we wrześniu Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka. Sezon kończy Hajnowska Dwunastka – wyjątkowy bieg przez Puszczę.

Puszcza jest piękna o każdej porze roku... Jesienią jest cicha i pełna nostalgii, a jednocześnie mieniąca się tysiącem barw. Liście na wielu drzewach przybierają różne odcienie czerwieni, zaś igły na innych są nadal zielone. Puszcza Białowieska o tej porze roku wygląda wręcz bajkowo. Piękny, słoneczny dzień przywitał uczestników biegu. Uroczystego otwarcia biegu dokonał Burmistrz Miasta Hajnówka Jerzy Sirak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka Grzegorz Bielecki i Naczelnik Wydziału RDLP w Białymstoku Krzysztof Oniszczuk.

Wysoki poziom dotychczasowych edycji biegu przyczynił się do popularyzacji biegania, a także spowodował duże zainteresowanie biegaczy naszym regionem. Sprawnie przeprowadzona organizacja biegów w jednym z najurokliwszych miejsc naszego kraju, bo takim niewątpliwie jest Puszcza Białowieska, zaowocowała w tym roku rekordową liczbą 243 zawodników (w zeszłym roku bieg ukończyło 148 osób), w tym 71 kobiet. Padł nie tylko rekord pod względem ilości uczestników, ale także rekord trasy – Damian Roszko pokonał 12 kilometrów w 38 minut i 39 sekund i poprawił swój wynik z 2013 roku niemal o 3 minuty! Wśród pań triumfowała Ania Gosk z Białegostoku, z czasem 0:45:25.

PEŁNE WYNIKI

W porównaniu do roku ubiegłego frekwencja zawodników biorących udział w biegu wzrosła o 65%. Na mecie czekała woda, gorąca herbata oraz banany i pączki. O pomiar czasu perfekcyjnie zadbała firma Pulsar Sport z Zielonej Góry. Wyniki na bieżąco były wywieszane na tablicy.

Pamiętaliśmy także o najmłodszych pociechach zawodników i zaraz po starcie głównym przygotowaliśmy im „bieg za żubrem”. Każde dziecko otrzymało medal, owoce oraz mogło zrobić pamiątkowe zdjęcie z królem Puszczy Białowieskiej.

Hajnowski Dom Kultury reprezentowany przez tańczącą i śpiewającą młodzież umilił uczestnikom czas oczekiwania na dekorację. Tradycyjnie dodatkową atrakcją był przygotowany przez Nadleśnictwo Hajnówka kiermasz rzemiosła, na którym można było nabyć pamiątki regionalne.

Zawodnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali imienne, pamiątkowe medale, wykonane z rogu jelenia. Najlepsi w poszczególnych kategoriach (za miejsca I-III) zostali uhonorowani pamiątkowymi, drewnianymi statuetkami. Natomiast puchary za miejsca I-IV powędrowały do zwycięzców w kategorii open kobiet i mężczyzn. Marcinki – ciasto z Hajnówki, wprowadzone na Listę Produktów Tradycyjnych były nagrodami w kategorii drużynowej. Po biegu wszyscy chętni zawodnicy zostali przewiezieni autobusami ZKM w Hajnówce do Parku Wodnego, aby skorzystać z półgodzinnej, bezpłatnej kąpieli.

Po dekoracji wszyscy zawodnicy z rodzinami zostali zaproszeni przez Dyrektora OSiR – Mirosława Awksentiuka na poczęstunek. Oprócz bigosu i kiełbaski z ogniska, można było spróbować pieczonego dzika. Rozmowy i biesiadowanie umilił występ zespołu Metrum. Nie zabrakło też chętnych do tańca.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali do Hajnówki. Mamy nadzieję że spełniliśmy Wasze oczekiwania.

Małgorzata Muszkatel

zdjęcia w GALERII FOTO

 

 

Image and video hosting by TinyPic

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.